Nyt fra Silkeborg Kommune
Demstrup: Plan for et nyt boligområde med 70 boliger sat i gang
.
Et nyt boligområde med op til 70 boliger er undervejs ved Sognegårdsvej i Demstrup. Plan- og Vejudvalget siger ja til, at arbejdet med at lave et forslag til en lokalplan og tillæg til kommuneplanen kan gå i gang.
Det er på den tidligere gartnerigrund, at Bach Gruppen og Boligbyg ønsker at udvikle et nyt boligområde primært med dobbelthuse og enkelte parcelhuse, som skal understøtte bosætningen og udviklingen i lokalområdet.
Samtidig sætter Plan- og Vejudvalget gang i en to ugers høring, hvor interesserede kan komme med ideer og input til planerne.
(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 13)
© Copyright - Sjørslev-Demstrup