Egnscentrets Kultur- og Aktivitetsforening (EKA)

EKA består af en foreningsbestyrelse, som mødes mindst 6 gange årligt, hvor der arbejdes på at fremme foreningens formål, som er følgende:

– At skabe aktiviteter i en bred vifte for børn og unge samt voksne i alle aldre.
– At være kulturelt skabende/prægende.
– At arbejde for socialt samvær for egnens beboere, også på tværs af aldersgrupper.
– At forestå og igangsætte undervisning, foredrag, studiekredse og forskellige former for debatskabende og kulturelle aktiviteter
– At skabe rammerne for aktiviteter i lokalområdet, herunder køb og salg af fast ejendom.

Gennem årene har der været rigtig mange forskellige aktiviteter og arrangementer. F.eks. har Karsten Knudsen fra de Nattergale været på plakaten, Irsk Aften med musik fra Down Town Dynt, Lindy fra ”Rigtige Mænd”, for blot at nævne nogle. Derudover har der været arrangeret loppemarked, fastelavnsfest for voksne, IT kurser for pensionister, møbelpolstring, motorlære, MC værkstedsaften, Aktiv Weekend og cykelsponsorløb.

I 2015 blev der, via nyt initiativ fra EKA, mulighed for privatpersoner at leje og benytte hallen på en ny måde, kaldet weekendbooking. Med et husstands abonnement og en nøglebrik kan man i dag booke sig ind på ledige tider 1 time fredag til søndag, samt i skolernes ferier, og benytte en eller flere af hallens baner til forskellige boldspil. Dvs. alle personer i husstanden, samt eventuelle gæster, har mulighed for at have nogle aktive og hyggelige timer sammen i hallen.

I 2014 købte EKA en saneringsmoden naboejendom, hvorefter alt, med fælles hjælp fra hjælpsomme beboere, blev revet ned og fjernet fra grunden, så der i dag henligger et rekreativt område med græs og bede.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Lars Holmsgaard Næstformand Tlf. 21343409 Tovholder – Værksted
Niels Peter Jakobsen Tlf. 22637350
Jesper Rørbæk Grove Poulsen Kasserer
Vibeke Poulsen
Martin Nybye Sørensen Formand 22706961
Mie Dahl Jakobsen
Kim Stub
Suppleanter Per Rathke og Flemming Lyngsø
Revisor Troels Thostrup
© Copyright - Sjørslev-Demstrup