I vinterhalvåret mødes petanqueklubben i Egnscentret. Vi spiller hver tirsdag kl. 9.30 til ca. 11.30.

På nuværende er vi 18 -20 medlemmer, men der er altid plads til flere. Vi hygger os med både spil og kaffe.

Der betales kontingent til idrætsforeningen.

Hilsen Eigild og Vagn

© Copyright - Sjørslev-Demstrup