Kilometergodtgørelse fra SDIF

Hvis du har været frivillig i SDIF (træner, Instruktør, holdleder, bestyrelsesmedlem, kasser eller andet) – kan der udbetales kilometergodtgørelse fra SDIF for dit frivillige arbejde.

SDIF følger retningslinierne og taksterne som DGI har på deres hjemmeside:

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/oekonomi-indtjening/loen-eller-skattefri-godtgoerelse/aktuelle-takster-for-
koerselsgodtgoerelse

Kørsel hænger ikke sammen med omkostningsgodtgørelse.
Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelse. Det er to forskellige regnestykker, der ikke
påvirker hinanden.

Det betyder, at SDIF både kan give dig tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj (se Omkostningsgodgørelse fra SDIF)

BETINGELSER FOR KIIOMETERGODGØRELSE I SDIF

 1. Det skal være aftalt med bestyrelsen
 2. Der skal afleveres kørselsskema til udvalg/kasserer/bestyrelsen brug
  gerne DGI ́s skema som kan hentes på ovenstående link.
 3. Der udbetales kun kilometergodtgørelse til kørsel bil/motorcykel til
  frivillige hvis personen har gyldig kørekort og egen bil/motorcykel
 4. Kørselsskema skal i ALLE tilfælde godkendes af bestyrelsen – dette er
  et krav fra SDIF’s revisorer at alle poster på et kørselsskema hver især
  skal gennemgåes og godkendes af bestyrelsen.
 5. Skemaet påføres TYDELIGT Kontonummer (NB! Ikke kortnummer)
 6. Skemaet afleveres i god tid før d. 15. december så kasserer kan
  udbetale beløbet inden regnskabsårets afslutning

Refundering af udlæg for SDIF

Hvis du har haft udgifter for SDIF, som er godkendte af bestyrelsen eller et
udvalg så kan du få udgiften refunderet efter følgende retningslinjer.

 1. Der skal være en bon eller faktura.
 2. Så vidt muligt skal udgiften holdes til et udvalg eller et arrangement
 3. Så vidt muligt skal privat køb blandet sammen med køb til SDIF på
  en bon/faktura ikke ske
 4. Køb som efterfølgende bliver leveret (f.eks netkøb) skal bestiller eller
  udvalg sikre sig at modtagne varer er som aftalt
 5. Bon/faktura underskrives med navn samt kontonummer påføres med
  TYDELIGT skrift. NB! kontonummer – IKKE kortnummer
 6. Alle udlæg skal – Så vidt muligt – være kasseren i hænde
  senest d. 15. december på grund af regnskabsafslutning
 7. Bon/faktura mailes til kassere@sdif.dk eller afleveres i den røde
  postkasse ved indgang til Motionshuset.

Omkostningsgodtgørelse fra SDIF

Hvis du har været frivillig i SDIF (træner, Instruktør, holdleder, bestyrelsesmedlem, kasser eller andet) – kan der udbetales godtgørelse fra SDIF for dit frivillige arbejde. Det er bestyrelsen der fastsætter godtgørelsen i samarbejde med de enkelte udvalg ud fra aftaler, kutyme eller kontrakter. Derfor kan der være forskel i beløb som de enkelte udvalg udbetaler – men bestyrelsen er garant for at beløbene er fair i forhold til kontingentindtægter i det enkelte udvalg – det er dog altid en opvejning af mange forhold der afgør beløbets størrelse.

Omkostningsgodtgørelse hænger ikke sammen med kilometersgodtgørelse

Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelse. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden. Det betyder, at SDIF både kan give dig tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj (se Kilometer godtgørelse fra SDIF)

SDIF følger retningslinierne som DGI har på deres hjemmeside:

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/takster-for-skattefri-godtgoerelse-til-uloennede

Tasterne kan ændres årligt af Skatterådet – for 2022 er max. beløbet som SDIF må udbetale årligt i skattefrigodtgørelse kr. 5900,- – SDIF udbetaler IKKE løn. I praksis udbetaler kasseren godtgørelsen i form af en blanket som skal udfyldes af modtageren med underskrift samt bankkontonummer.
Blanketten skal være kasseren i hænde SENST 15. december på grund af regnskabsafslutning

© Copyright - Sjørslev-Demstrup